EFOP-1.3.5-16-2016-00354 – Önkéntesek az orfűi közösségért

2017. április 1-vel kezdődően 36 hónapon keresztül kerül megvalósításra az EFOP-1.3.5-16-2016-00354 kódszámon nyilvántartott ‘Önkéntesek az orfűi közösségért’ elnevezésű projekt.

A projekt a Baranya megyében élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetű személyek számára nyújt olyan szolgáltatásokat, melyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.
Ezen okból önkéntes program beindítását, közösségépítő programok és események szervezését, valamint készség és képességfejlesztő tréningek és képzések megvalósítását tervezzük. A célcsoport direkt megszólításán túl olyan események, programok is megvalósulnak, melyek a többségi társadalom érzékenyítését szolgálják, segítve ezzel is az elsődleges célcsoport esélyteremtését, felzárkózását.